Taras kompozytowy zastąpił taras z drewna egzotycznego